Thiên Long Bát Bộ 2 – Tăng cấp Nhận quà Thiên Long Kim Tôn

Đăng nhập | Đăng ký

Xin được gửi tới độc giả  Gói Quà Thiên Long Kim Tôn của game Thiên Long Bát Bộ 2. Sau khi lên cấp độ, game thủ hãy tìm đến đại nhân NPC Tô Cầm [ 94 , 176 ] tại Lạc Dương để lãnh phần thưởng tăng cấp độ.

Thiên Long Kim Tôn:

Cấp độ 110 sẽ nhận được: 15.520 Điểm Tặng và 5000 KNB cố định.
Cấp độ 105 sẽ nhận được: 12.880 Điểm Tặng và 3000 KNB cố định.
Cấp độ 100 sẽ nhận được: 11.520 Điểm Tặng, 2000 KNB cố định và 1 Hồng Bảo Thạch 5.
Cấp độ 90 sẽ nhận được: 9600 Điểm Tặng, 1 Hồng Bảo Thạch 4, thời trang Khinh Sa Mộng Điệp (30 ngày) và 1500 KNB cố định.
Cấp độ 80 sẽ nhận được: 8000 Điểm Tặng, 10 Bí Ngân Cấp 3, 5 Tân Mãng Thần Phù cấp 5, 1500 KNB cố định và 1 Hồng Bảo Thạch cấp 3.
Cấp độ 70 sẽ nhận được: 7200 Điểm Tặng, 1000 KNB cố định, 5 Vãi bông cấp 3
Cấp độ 60 sẽ nhận được: 4800 Điểm Tặng, Cao Cấp Hợp Thành Phù, Võ Hồn Lưu Ly Diễm, Võ Hồn Ngự Dao Bàn,

Thời gian dự kiến sẽ được cập nhật vào ngày 15/4/2020 ( Có thể sớm hơn )

TL2GATE