[HƯỚNG DẪN] TOÀN TẬP V Ề CÁCH CHƠI TL2 GATE.COM

Cách chơi toàn tập về TLBB FPT 2.8 – Huyết Chiến Nhạn Môn Quan

🎯Cách nhập CODE : 

🔹Code Tân Thủ : CODETANTHUTTL2GATE
🔹Link lấy VIPCODE : https://www.facebook.com/TLBB2.0/posts/1363782447163372

Nhập CODE tại NPC Hỗ Trợ tọa độ : 88,176 Lạc dương

Điểm danh hàng ngày :10.000 Điểm tặng

Nhận VIP theo Mốc nạp tại NPC Hổ trợ Tô Cầm tọa độ : 94 , 176 Lạc dương

🌍Drop và Mốc VIP : :https://bit.ly/DropTLBB2

🎯Tỹ lệ nạp thẻ và cách nhận Điểm Tặng khi nạp thẻ : 

🎯 Khuyến mãi 25% Bạc chuyển : 4 Ngày Đầu Open Sever
Tỉ lệ nạp thẻ ĐT, Gate là 10:7 ( Thẻ 100K = 70.000 Bạc ) 
Tỉ lệ nạp ATM là 10:10 ( 100K VND = 100.000 Bạc ) 

30.000 Bạc = 400 KNB

Đổi Bạc Nạp và Đổi Phiếu Kim Nguyên Bảo : tại tọa độ : 65,37 Tiền Trang

( Không Cần Thoát Game )  

🎯Cách Reset giờ chơi : ( Khi Online quá 5 giờ và bị trừ 50% kinh nghiệm )

Bạn thoát game -> đăng nhập lại đến màn hình chọn nhân vật sau đó truy cập trang web: https://id.tl2gate.com/users/login.php?dest=users/topup.php
Chọn chức năng nhân vật -> Nhấn chọn hình nhân vật cần sửa lỗi -> Nhấn vào chức năng tương ứng các hạ cần thực hiện tại đó.

🎯Auto TLBB : Mua Key tại : https://www.facebook.com/AutoTLBBPrivate/

Cách Kiếm Vàng : 

Đi Thủy Lao

Chạy Thương Nhân 

Bắt Đom đóm tại Dạ Tây Hồ 

Khắc Phục Lỗi Bắt đầu Game : Game.exe – System Error : 

Tắt window def , vào thư mục Bin giải nén Binrar

Hoặc 

Vào Win Sercurity Setting = > Vào Virus & Threact Protection => Manage Setting => Tắt hết chức năng từ on thành off hết
Xong vào thư mục Bin của TLBB => Giải nén Binrar là có thể vào được game !

Tẫy Virus Từ Game Bẩn: https://tl2gate.com/fix-loi-ban-ip-tu-game-tlbb-khac/

 

TL2GATE